Przeszczepienie komórek macierzystych nerki może poprawić fenotyp mysiego modelu rdzeniowego zaniku mięśni ad 5

W P13 nieleczone myszy SMA wykazywały znaczną utratę neuronu ruchowego, z 39,14% redukcją w porównaniu ze zwierzętami WT (P <0,00001). Średnia liczba neuronów klatki piersiowej na klakson na sekcję u myszy WT wynosiła 9,53, w porównaniu z 5,8 w przypadku nie leczonego SMA i 7,25 u myszy SMA leczonych (Figura 5E). Liczba neuronów rdzenia kręgowego wykazała, że transplantacja NSC zapewnia znaczącą ochronę, przy zaledwie 23,92% redukcji w 13 dniu życia (P <0,00001). Te neurony miały średnią średnicę 36,1 .m u myszy z miotu WT, 31,2 .m u nietraktowanych myszy SMA i 34,5 .m u traktowanych myszy SMA (Figura 5G) (P <0,00001). Jedną z patologicznych cech myszy SMA jest utrata masy mięśniowej. Miofibry SMA są zazwyczaj małe, ale nie ma zmian w liczbie jąder na włókno i nie ma wzrostu liczby centralnie zlokalizowanych jąder (4). Ponadto, myszy SMA wykazują redukcję miowłókien, które mogą być związane z utratą funkcji białka SMN w mięśniach, powodując spadek zdolności regeneracji mięśni (12). Figura 5 Przeszczepienie komórek ALDHhiSSClo zwiększa wielkość i liczbę neuronów ruchowych. Myszy SMA traktowano nośnikiem (n = 6) lub NSC (n = 6); Mięciołowi z WT leczono nośnikiem (n = 6) w dniu P1. (A | C) Przekroje poplamione Nisslem w odcinku lędźwiowym rdzenia kręgowego nieleczonych SMA (A), leczonych myszy SMA (B) i WT (C). (D i E) Średnia liczba neuronów ruchowych u myszy SMA jest mniejsza niż u myszy z miotu WT i była znacząco zwiększona przez przeszczepienie NSC (** P <0,00001, leczone w porównaniu z nieleczonymi po 13 dniach). (F i G) Średni rozmiar neuronów rogu brzusznego jest mniejszy w SMA w porównaniu z myszami WT i był zwiększony przez transplantację NSC (** P <0,00001). Dane reprezentują średnią wartość liczbową neuronu ruchowego i wielkości. SD przy P10 (D i F) i P13 (E i G). Pasek skali: 300 .m. Zaobserwowaliśmy, że średnia całkowita powierzchnia przekroju poprzecznego, średnica mięśniówki i liczba mięśniaków w mięśniu piszczelowym przednim (TA) były istotnie zmniejszone u nieleczonych myszy SMA w porównaniu z myszami z miotu WT (Figura 6). Z drugiej strony, transplantacja NSC spowodowała statystycznie istotny wzrost całkowitej powierzchni mięśnia (P <0,00001), średnią średnicę miofiberu (P <0,00001, Figura 6), i średnią liczbę myofibera (P <0,00001) w odniesieniu do tych w nieleczonych myszy. Figura 6 Przeszczepienie NNSC poprawia unerwienie mięśni u myszy SMA. Myszy SMA traktowano nośnikiem (n = 6) lub NSC (n = 6), a mioty z WT traktowano podłożem (n = 6) w dniach P1. (A. C) Przekroje witaminy H & E mięśniówki TA. (D. F) Histogramy średnicy miofiber. (G) Średni obszar przekroju poprzecznego mięśni TA był zmniejszony u myszy SMA w porównaniu z myszami z miotu WT i zwiększony po transplantacji NSC (** P <0,00001). Dane reprezentują średnie wartości. SD. (H) Średnia całkowita liczba miofibra mięśniówki TA była zmniejszona u myszy SMA w porównaniu z myszami z miotu WT i zwiększona po leczeniu NSC (